18.03.2019 İslam İnkişaf Bankının Təqaüd Proqramları

Islam İnkişaf Bankının təsis etdiyi Elm, Texnologiya və İnnovasiya Transformasiya Fondu (Science, Technology and Innovation Transform Fund) İİB üzv və qeyri-üzv dövlətlərindən olan alimlər, özəl şirkətlər, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, akademik və tədqiqat institutları üçün dəstək proqramını açıq elan edir.

Ətraflı məlumat üçün https://www.isdb-engage.org/en/challenge/call-for-innovation-via-transform-fund səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz