27.05.2021 30 iyun 2021-ci il tarixində fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

30 iyun 2021-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA-nın  akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.08 Dissertasiya Şurasının iclasında Əliyev İlqar Səfəralı oğlunun 2411.01 – “Insan və heyvan fiziologiyası” ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Futbol məşğələlərinin yeniyetmələrin inkişafına, dözümlülük və funksional imkanlarının formalaşmasına təsiri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

Müdafiəyə qoşulmaq üçün link aşağıda veriləcəkdir.

 Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində