Magistratura

AMEA-nın akdemik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun magistraturasına 2019/2020-ci tədris ili üçün qəbul

PLANI

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

2019/2020-ci tədris ili

Azərb. bölməsi

Rus bölməsi

1.

 060505

Biologiya / İnsan və heyvan fiziologiyası

 

Fənnin adı: Hemostazın fiziologiyası

Sillabus

Система гемостаза

Mühazirə-4

Məşğələ -4

Mühazirə-5

Muhazirə-6

Mühazirə-7

Mühazirə-8

Mühazirə-9

Mühazirə-10

Mühazirə-11

Mühazirə-12

Mühazirə-13

Mühazirə-14

Fənnin adı: Sərbəst radikal biologiyasının əsasları

Sillabus

Proqram

Mühazirə 4-6

Mühazirə 7-9

Mühazirə 10-12

Kollolviumlar suallar

Fənnin adı: Qan sisteminin fiziologiyası

Sillabus

Mövzu 3

Mövzu 5

Mövzu 6

Fənnin adı: Biologiyada informasiya texnologiyası

Sillabus

Proqram

Mövzu 3

Mövzu 4