Elmi şura
 
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin ümumi yığıncağının
№ qərarı ilə təsdiq olunub
21” sentyabr 2017-ci ildən
 
 

AMEA-nın akademik ABDULLA QARAYEV adına FİZİOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ TƏRKİBİ

 

B.ü.e.d. Ulduz Fayızi qızı Həşimova

Direktor –sədr

F.-r.ü.e.d. Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev

Elmi işlər üzrə direktor müavini

B.ü.f.d. Zemfira Fuad qızı Cəfərova

Elmi katib

B.ü.e.d. Arif-Ala Əli-Övsəd oğlu Mehdiyev

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.f.d. Afiq Qurbanəli oğlu Qazıyev

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.f.d. Çingiz Yusif oğlu Qasımov

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.e.d. Elmira Nurətdinovna Pənahova

Yaradıcı qrupun rəhbəri

T.ü.e.d. Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.e.d. Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.f.d. Gilas Alı qızı Qurbanova

Şöbə müdiri

B.ü.f.d. Xanağa Fizuli oğlu Babayev

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.e.d. Xədicə Yusif qızı İsmayılova

Baş elmi işçi

B.ü.f.d. Qriqoriy Mixayloviç Palatnikov

Laboratoriya rəhbəri

Tex.ü.f.d. Mahir Məzahir oğlu Muxtarov

Şöbə müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü, b.ü.e.d. Rafiq Yunis-Əli oğlu Qasımov

Baş elmi işçi

AMEA-nın müxbir üzvü, b.ü.e.d. Telman Məmmədəli oğlu Ağayev

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.f.d. Yeganə Oqtay qızı Bayramova

Aparıcı elmi işçi

B.ü.e.d. Zakir Hüseyn oğlu Məmmədov

Laboratoriya rəhbəri

B.ü.f.d. Zenfira Məhəmməd qızı Qədimova

Aparıcı elmi işçi, “Gənc Alimlər Şurası”-nın sədri

t.ü.f.d. Rəşad Fərhad oğlu Şolan

Laboratoriya rəhbəri