Gənc alim və mütəxəssislər şurası

  -   sədr 

  -   sədr müavini

  -   katib 

  -   üzvləri

Qədimova Zenfira

Bayramova Səadət

Muradova Aytən

Məmmədova Günel

İbrahimova Jalə

Quliyeva Sevinc

Hüseynova Gülnarə

Qədirova Leyla

Hüseynova Nigar

Teymurova Nigar

Nurullayeva Afaq

Cəbrayılova Lalə

İsrafilova Ülviyyə

Rüstəmov Fərhad

Orucova Əsmər

Sadıqova Humay